mytrips2remember.com

Създадох блога от любов към писането, към разказването на истории и към пътуването, разбира се. В него споделям с аудиторията пътуванията си в разкази и снимки, за да се полюбуват и те на различни места, но през моите очи.

Визитка

Блог: mytrips2remember.com
Език: Български и английски
Автор: Виктория Георгиева
Съществува от: Февруари 2023
Контакти: Vicky@mytrips2remember.com
В социалните мрежи: Facebook | Instagram