sanyasworld.com

sanyasworld

В началото на тази година създадох своят блог, който е предназначен главно за разкази, относно пътуванията ми. Целта ми е да разкажа на хората за местата, които съм обиколила, какво да очакват при пътуване там, а също така ми се иска и да популяризирам доста български дестинации, да покажа че не само в чужбина човек може да посещава хубави места, а напротив – че тук има страхотни богатства, които чакат да бъдат открити.

Визитка

Блог: sanyasworld.com
Език: български
Автори: Александрина Попова – Хайрапетян
Съществува от: януари 2019г.
Контакти: alexnpopova@gmail.com
В социалните мрежи: Facebook | Instagram