Етичен кодекс на АСТОМ

Асоциацията на собствениците на туристически онлайн медии (АСТОМ) е създадена от и за хора, които държат на опазването на високи стандарти и професионална етика в предоставянето на информация относно туризма и пътуването на територията на Република България. Идеалната цел на Асоциацията е да се увери, че всеки неин член уважава и спазва Етичния кодекс, към който се отнасят следните условия:

1. Коректност на съдържанието

Членовете на Асоциацията се съгласяват да публикуват възможно най-точна и конкретна информация за местата, които посещават. Това включва адекватни исторически факти, вярно работно време и коректна информация за ценоразписа на атракции, хотели, ресторанти и т.н. Всеки блогър е длъжен да проверява периодично публикуваната информация на сайта си и да актуализира всяка стара такава, доколкото е възможно, за да не заблуждава своите читатели.

2. Уникалност на съдържанието

Членове на АСТОМ могат да бъдат само и единствено частни лица, които създават съдържание на тема туризъм и пътуване, както и собственици на онлайн медии, в които такова съдържание бива публикувано. АСТОМ не толерира никаква форма на кражба на авторски материал и членството може да бъде отказано на основание съмнения за налично такова на сайта на кандидатстващия.

Всички членове на АСТОМ гарантират уникалността на съдържанието, публикувано от тяхно име. Ако в статии, публикувани от членове на Асоциацията, присъстват материали от други хора, те следва да:

  • Да са публикации на „гостуващи автори“, изрично дали съгласието си техните материали да бъдат публикувани (АСТОМ си запазва правото да поиска доказателство за такова писмено съгласие);
  • В случай, че става въпрос за преразказ или допълнение, чуждите материали не следва да съставляват повече от 30% от статията (видеото) и авторите им (с линк към техен личен уебсайт или профил) трябва да бъдат ясно цитирани и по възможност уведомени.

3. Качество на съдържанието

Членове на АСТОМ са собственици на сайтове, предоставящи полезна информация за читателите си, включително съвети за подходящи маршрути при пътуване, подходящо облекло и екипировка, интересни места, подходящи годишни времена за посещение на различни локации, исторически данни, легенди и много други. Съдържанието на тези онлайн медии цели да обогати знанието на читателя, предавайки информацията по занимателен и интересен начин, ангажирайки консуматора на тази информация. В тази връзка, ние от АСТОМ изключително много държим на добре създаденото съдържание. На лични блогове, чиято цел не съвпада с целите на организацията, може да им бъде отказано членство.

4. Езикът на омразата

Ние от АСТОМ държим изключително много на правилното изразяване и описания на локации, марки, хора и т.н. В тази връзка езикът на омразата няма да бъде толериран по никакъв начин и всеки член на Асоциацията, нарушил това правило, ще бъде изключван без предупреждение.

5. Грамотност на съдържанието

Грамотността на създаденото съдържание е с висок приоритет за АСТОМ и всички нейни членове следва да спазват правилно граматическо изразяване в своите лични блогове.

6. Реклама и колаборации

АСТОМ подкрепя и подстрекава съвместната работа на представители на туристическия бизнес и фирми ангажирани в сферата на пътуванията и всички онлайн медии в туризма, ако са спазени следните минимални условия:

  • Собственикът на медията има право да поиска заплащане и да получи такова срещу описание на туристически обект, ресторант, хотел или друго, само в случай, че споделеното от него мнение е откровено и не спестява на читателите си негативите, които смята за важни;
  • Ако описаните негативи са субективни (тоест отнасящи се до личните предпочитания на всеки човек), то авторът следва да ги опише неутрално, оставяйки свободата на хора с вкус и разбирания, различни от неговите, да оценят мястото/услугата според личната си преценка;
  • Авторът има право да откаже да опише място или услуга, ако прецени, че не съответства на минималните хигиенни и естетични изисквания *;

* Ние от АСТОМ смятаме, че в подобен случай авторът не следва да взема заплащане за неизвършената работа, но и не следва да възстановява евентуални разходи, направени от възложителя при предварителните уговорки (цена за вечеря, настаняване, куверт за атракция или предоставен продукт).